Adolf Fredriks Gosskör

Tack alla som kom till vår jubileumskonsert!

Söndag den 8 februari 2015 går till historien som en fantastisk gosskörsdag.
 
Tillsammans med tidigare gossar och besök från Stockholms Gosskör, Uppsala Domkyrkas Gosskör och Gotlands Gosskör fick vi verkligen taket att lyfta på Konserthuset. Bilder och inspelningar går att se på vårt facebook-flöde.

Kommande konserter

Våren är full av sång. Vi kommer bland annat att sjunga:

22 april Gosskörens traditionella vårkonsert kl. 19.00

12 maj invigningskonsert,  Let the Furure sing med flickkören

21 maj War Requiem, Berwaldhallen

17-21 Juni Turné till Gosskörsfestivalen i Tartu Estland

Skaffa AF på CD

Cantate Domino

Om Kören

Adolf Fredriks Gosskör är en representationskör vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm. Sångarna är mellan 11 och 16 år gamla. De sjunger sopran, alt, tenor och bas. Kören grundades 1965 av Jan-Åke Hillerud som ledde kören fram till 1997.


Från och med hösten 2009 har dirigentpinnen tagits över av Pelle Olofson (Pelles hemsida).
Pelle är sedan år 2000 anställd på Adolf Fredriks musikklasser som körledare och pedagog.